Avslappa program

Anita Salamonsens og Wenche Torrissens forskning ved UiT Norges arktiske universitet, viser at potensielt sårbare grupper som for eksempel barn og unge med funksjonsnedsettelser, i liten grad får mulighet til å delta i kulturaktivitet. Det eksisterer dermed et gap mellom lovfestede rettigheter til deltakelse i kulturaktiviteter for hele befolkningen og de faktiske tilbudene til grupper som trenger tilpasninger for å kunne delta.

Med Avslappa program ønsker Go Figure å tilby teater for de med behov for et litt mer “avslappa” klima i teaterrommet, eller for de som trenger tilrettelegging av ulik art. Vi er inspirert av Storbritannias langvarige satsning på Relaxed Theatre, som igjen bygger på tanken om teatret oppleves som utilgjengelig for de med sensoriske utfordringer. Relaxed Theatre tilpasses derfor mennesker med sensoriske utfordringer, autisme eller kognitiv funksjonsnedsettelse. Dette gjøres først og fremst ved å tilpasse bruken av lyd og lys, samt en godt tilrettelagt informasjon før og under forestillingene. Teatrene har gjerne en egen rolig-krok, avskjermet fra alle inntrykkene, med puter, tepper og hørselvern til utlån. Målet er å gjøre teateropplevelsen tilgjengelig, ved at den også er forutsigbar og trygg. I Norge har Hålogaland Teater gått i bresjen for inkluderende scenekunst med sin langsiktige satsning på RELÆXT teater. Prosjektet er vitenskapelig fundamentert, i form av et tett samarbeider med UiT og Salamonsen/Torrissen. Vi gleder oss til å se resultatet av deres forskning på norske forhold, og til å ta deres erfaringer med til vårt Avslappa Program.

Alle forestillinger under Avslappa program, er merket med logoen fra Hålogaland Teater:

Relaxt opplevelse sort transparent 24820894

Mange av våre forestillinger er allerede godt egnet for publikum med hørselshemming, siden forestillingene ofte er non verbale. På sikt ønsker vi å sørge for at alle verbale forestillinger blir tegnspråktolket, og at så mange forestillinger som mulig blir synstolket for synshemmede.

Bildet er fra Numen Companys forestilling Solace
Foto: Susana Neves