Fagprogram under Heddadagene

Tirsdag 13. juni kl. 09:30 – 11:30
Det Norske Teatret

Fagdag: Avslappa scenekunst?

Hva menes med inkluderende scenekunst, og hvordan kan man bevare både publikums behov og kunstnerens integritet i arbeid for publikum med spesielle behov?

Åpent for alle

Da Go Figure startet sitt Avslappa program for publikum med nedsatt kognitiv funksjonsevne i 2022, beveget vi oss inn i en jungel av begreper og (manglende) kunnskap. Der befinner vi oss fremdeles, og nå har vi hentet inn eksperter på ulike deler av det området som kalles tilrettelagt/sensorisk/inkluderende eller relæxt teater – for eksempel. Ekspertenes erfaring og kunnskap vil vi gjerne dele med dere i dette mini-seminaret som viser og diskuterer hvordan vi kan skape kunst for en målgruppe med spesifikke behov og samtidig ivareta både en kunstnerisk integritet/utforskning og publikums behov.

Velkommen!

NB! Deltakelse på arrangementet krever akkreditering, og at du har reservert plass på forhånd. Kjøp akkreditering via billettlenken og huk av for ønskede arrangementer.