Covid-19

Den 7. april 2020 vedtok regjeringen et forbud mot å arrangere kultur-og idrettsarrangementer som ikke kunne ivareta kravet om 2 meters avstand frem til 15. juni. Go Figure 2020 ble dermed avlyst.